دی ۲۷, ۱۴۰۰

پروژه سرمایه گذاری خیلی خاص استارت اپی،ارزش افزوده چندین برابری،هوشمندانه،ثبت بین المللی،جهش درآمد هیجانی،سود صدها برابری،یک میلیارد کاربر موبایلی

روم در کلاب هاوس استوری اصفهان زیبا میدان نقش جهان همکاری و استخدام در استارت اپ