آذر ۸, ۱۴۰۰
روم در کلاب هاوس استوری اصفهان زیبا میدان نقش جهان همکاری و استخدام در استارت اپ