آبان ۵, ۱۴۰۰
استوری اصفهان زیبا میدان نقش جهان همکاری و استخدام در استارت اپ